Ett initiativ från  EBP för svensk boule – i hela Sverige!

Vi har tagit initiativet och vill vara med och utbilda och utveckla oss själva, andra svenska boulespelare, föreningar, distrikt och förbund till återkommande aktiviteter som stärker utförande på och på sidan av våra boulebanor. Vi vill via BouleCLINIC stärka svensk tävlingsboule. Vi vill sprida BouleCLINIC över hela landet i nära samverkan med SBF och distrikten!

Bakgrund, behov och vision 2021

Behov för individen att utveckla sitt boulespel
Behov för föreningen att utveckla träningar
Behov för föreningar, distrikt och förbund att utveckla
instruktörer och tränare
Behov för landslagens utveckling – gemensam strategi
Behov av instruktörer och informatörer

Behov av utbildningar – föreningsutveckling

Uppstart 2017 med flera aktiviteter

Vision 2018-2021
12 eller fler aktiviteter/år
4-5 Tränare och utbildare i alla distrikt 2021
Utbildade instruktörer i alla föreningar 2021
Elitserie för ungdomar 2021

Nya tävlingsformer i unika tävlingar 2019