1 BouleClinic Pétanque Club ”170707”

BCP- BouleClinic Pétanque Club bildades 170707
och driver BouleCLINIC projekten och utvecklingen  vidare! Arbetet med en ny strategiplan för 2019-2021 med fokus på BC-ACADEMY , utbildningar och utveckling  tillsammans med andra entusiaster för boulesporten.

BCP är föreningen som utvecklar, utbildar och skapar bättre utförande oavsett om det gäller…
Event och utbildning i samarbete med lokala föreningar ”Föreningsmässa – messa med varann”

Träningsläger för föreningar och utbildningar av instruktörer –
i Eskilstuna, Uppsala, Borlänge och i Malaga/Nerja!

Företagsevenemang med boule-pétanque

Föreläsningar  ”En flera tusen år resa från Egypten till Sverige”, ”Boule – mer än bara boule”, ”Integration & Segregation på och utanför boulebanan”, Inspiration och Motivation för ungdomar”

Projektledning vid intresse för att bygga boulehallar och boulearenor samt boulebanor i bostadsområden

KONTAKTA OSS: eric@bouleclinic.nu   070-2375673