Den gula tråden – i vårt arbete

”Vi lägger ihop våra klot” UTBILDNING-UTVECKLING-UTFÖRANDE
och med fokus på UNGDOMAR och initiativ till PARA-PÉTANQUE