3 BCP – BouleCLINIC Bakgrund – Mission och Vision

 

 

 

 

 

 

Bakgrund:
Under många år har ”det pratats” om att boulesporten skulle växa till nya nivåer på olika nivåer av intresse för sporten. Ungdomssatsningar har gjorts, utbildningar av tränare har gjorts, utbildningar för distrikt och föreningar har gjorts – men de flesta av oss nöjer oss med att ”kasta lite klot och umgås” några gånger per vecka eller per månad…
Vi behöver skapa bättre träningar – träna på riktigt!
Vi behöver föreningsinstruktörer! Vi behöver utbildade tränare! Vi behöver bli bättre i föreningsutveckling – på och utanför boulebanorna! Vi behöver bli fler – integrationsarbetet i föreningarna kan vara en viktig del av medlemsutvecklingen! Vi behöver bli bättre på att arrangera tävlingar och samverka att arrangera större tävlingar!

BouleCLINIC för boulespelare, föreningar och för distriktsverksamhet.

Mission och vision:
Vi ser möjligheter. Vi känner arbetsglädje. Vi mår bra. Vi respekterar varandra.
Vi vill vara med  och utveckla svensk boule ! BCP – BouleCLINIC, vill förmedla en postiv känsla och ta vara på förebilder inom svensk boule. ”10-80”  Ett av våra mål. Vi vill nå alla , 10-80 år men vi lägger stort fokus på ungdomar 15-18 och 19-23 år. Framtiden i våra föreningar består av att intressera dessa åldersgrupper som får växa in och bli föreningsmänniskor inom svensk boule.

BCP-BouleCLINIC vill inspirera till att dela med sig av kunskap till andra. Morgondagens elitspelare har kanske ännu inte kastat ett enda klot?! Kasta inte bort tiden. Vi kan alla bli bättre – Alla har förutsättningar för att lyckas!

BouleCLINIC  – UTBILDNING-UTVECKLING-UTFÖRANDE , BCP BouleClinic Pétanque Club