BCP – BouleCLINIC Instruktörer / Utbildningar för instruktörer

BouleCLINIC utbildas och utbildar intresserade till lokala BC-instruktörer – i hela landet!
SBF beslutade på årsmötet 2017, att alla arrangerande föreningar skall erbjudas utbildning för att få arrangera tävlingar fr o m 20190101. Ett beslut som har skjutits upp av SBF, minst 12 månader…
Dessa certifierade utbildningar kan inte bokas via BC. Vi kommer själva att gå SBFs alla utbildningar för att ”samma spår” skall gälla i alla våra förberedande utbildningar.

Vårt mål är att skapa förberedande lokala utbildningar för fler än de som har för avsikt att bli certifierade arrangörer.

 

Vill du utveckla dig och bli en av oss? Hör av dig till eric@bouleclinic.nu