BCP-BouleCLINIC Ungdom och framtid


BCP – BouleCLINIC har en långsiktig satsning på att få fler ungdomar att upptäcka tävlingssporten Boule-Pétanque!

Vi sätter fokus på att motivera och få föreningarna, med olika samverkande aktiviteter via andra idrotter och organisationer, nå ungdomar i åldersgrupperna 10-23 år.
Ett av målen är att motivera SBF att återskapa en ELITserie i Boule för juniorer.
Ett annat mål är att arrangera  ett till två ungdomsläger per verksamhetsår (kalenderår). Vi vill utveckla tävlingsspelet och vi planerar för  nya årliga tävlingar.
Detta naturligtvis också för att utveckla ungdomsboule i Sverige.

Ett internationellt samarbete planeras  med  uppstart redan 2019.

Ungdomen är vår framtid! För ungdomen och för oss andra, seniorer och veteraner, är det viktigt att vi ”krattar banorna” för ungdomen så att de och vi andra, når våra individuella mål. Att bli en riktigt bra boulespelare, en bra föreningsmänniska, kanske en instruktör eller tränare? Vi måste ha öppna dörrar för ledare i framtidens föreningsliv. Allt detta är, en viktig del av föreningsutvecklingen inom svensk boule!