BCP – BouleCLINIC Utbildningar och föreningsutveckling

 

Ekonomi & Finansiering,  avser grundläggande information om möjligheterna via / Idrottslyftet / SBF / SDF / Stiftelser / Fonder mm

 

  1. Utbildningspaket dagtid Ekonomi-finansiering/ instruktörer/ träningar/
  2. Utbildningspaket kvällstid Ekonomi-finansiering/instruktörer/träningar/
  3. Vi skräddarsyr just Din förenings utbildningsbehov

Uppföljning 1 (inom 3 veckor) tre timmar övning och kompletteringar till programmet, alternativt till detta kan vi erbjuda uppföljning via webben och telefon.

Uppföljning 2 (inom 6 veckor från första utbildningsdatum)
två + en timme, övningar och personliga utvecklingstips samt eventuella certifieringar som instruktör, alternativt till detta kan vi erbjuda uppföljning via webben och telefon.

BC – Certifiering –
Efter fullgjord och godkänd utbildning/utbildningar erhåller föreningen utbildningscertifikat och diplom

BC – Instruktör & Tränarutbildning –
Vi sätter ihop ett pedagogiskt instruktörs- och tränarprogram som sedan genomförs via internet och via gemensamma sammankomster med andra tränare

BC – Arrangörsutbildning –
Vi erbjuder tre olika steg av arrangörsutbildningar. Från planering till detaljerad plan med checklistor för genomförande. Utbildningarna har också en ekonomisk del som skall stärka tidigare erfarenheter av finansiering av olika delar. Vi skräddarsyr efter din förenings behov.
Denna utbildning lämpar sig att genomföras som grupputbildning där flera föreningar kan delta. Utbildningsgrupper  från 5 till 20 deltagare.

BC – Integration i praktiken – utbildning BC/SISU
En utbildning via internet med telefonlektioner och webblektioner. 3 x 1,5 timmar – Vi planerar för en årlig  utbildningsresa med Viking Cinderella där bland annat denna utbildning ingår i sin helhet. Kan kombineras med andra utbildningar i våra olika utbildningsprogram. Kostnadstillägg per person tillkommer.

Alla utbildningar via BCP- BouleCLINIC kan anses vara förberedande och grundläggande utbildningar för andra utbildningar via distrikt och förbund.
T ex Steg – utbildningarna som tränare